Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?

Madde Bağımlılığı

Bugün çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Son dönemlerde oranı git gide artan madde bağımlılığı ile ilgili çok daha fazla bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İlk olarak nasıl anlaşılacağı ve belirtileri hakkında bilgi edinmeliyiz. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde bağımlı olan kişiyi ancak 2 yıl sonra fark edebiliyoruz. Elbette bu da geç kalınmış bir durum olabilir. Daha erken tespit ederek önlem alabilmek için bu konuyu okumakta ve okutmakta fayda var.

Madde bağımlılığı günümüzde maalesef ilkokul düzeyine kadar inmiş durumda. Velilere bu konuda büyük iş düşüyor. Çocuğunuzu mutlaka aşağıda yayınlanan makaleye göre kontrol edin.

Gencin içinde bulunduğu aile, okul, yakın çevre, bağımlı olan genci ne kadar erken fark eder, ona yardımcı olmaya çalışırsa, gencin bağımlılıktan kurtulma şansı o kadar artar. Bu nedenle, erken teşhis belirtilerinin bilinmesi çok önemlidir. Teşhis belirtileri fiziksel ,ruhsal belirtiler ve toplumsal belirtiler olarak iki grup içinde toplanır. Bunların birkaçının bir araya gelmesi alarmı harekete geçirir.Madde kullanan kişiyi anlamak için kesin bir ölçü yoktur. Kişilerde görülen davranış değişikliklerini hemen uyuşturucu kullanımına bağlamak yanlış olur. Unutulmamalıdır ki; ergenlik döneminde de bedensel ve ruhsal değişiklikler görülür. Bu nedenle kişi hakkında duyulan şüpheleri gidermek için mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır.

Ergenlik dönemi, puberte ile başladığı, gencin kendi ekonomik bağımsızlığının kazandığı yaşlara kadar sürdüğü kabul edilen bir gelişim dönemidir. Biyolojik, psikolojik ve ruhsal olarak hızlı değişimlerin yaşandığı bu cağ; kendine özgü bazı özellikler taşımaktadır. 10’ lu yaşların başından, 20’li yaşların başı ya da ortasına kadar uzayabilen bu dönemde; bir çocuğu yetişkin hale gelmesi söz konusudur. Her çocuk ve gencin kendine özgü biçimde yaşadığı bu dönemde, bireysel ruhsal bağımsızlığın kazanılması, uygun ve tutarlı akran ilişkilerinin kurulabilmesi, kimlik duygusunun şekillenmesi, geleceğe yönelik planların oluşturulması, karşı cinse ilişkin tutum ve davranışların tutarlı hale gelmesi, iş ve meslek yolunun çizilmesi, aile ve toplum değer yargılarının harmanlanıp kişinin kendine özgü bir değerler sistemi oluşturulması, ekonomik bağımsızlın sağlanması, davranışlarının sorumluluğunu üstlenir hale gelebilmesi gibi bir çok görev beklenmektedir.

Ergenlik döneminin uzun zaman sürmesi yanısıra, ergenden beklenen görevlerin çeşitliliği ve zorluğu; bu dönemde ergenlerin bazı sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bu dönemin kendine özgü ruhsal ve davranışsal özellikleri, duygusal çalkantıları, uyum güçlükler, kimlik sorunları, bocalamaları,otoriteyle çatışmaları çoğu kez büyük sarsıntılara neden olmaksızın çözülür. Ancak bazı ergenler için, bu özellikler, ciddi ve ağır biçimde sorun yaşanmasına neden olabilir. Madde kullanımı da bu ciddi sorunlar arasında sayılmaktadır.

Ergenlik döneminin olağan gelişimsel çalkantılar arasında; derslerdeki başarısında dalgalanmalar, aileyle çatışma ve aile yaşamından uzaklaşma isteği, ruhsal yönden duygusal ve davranışsal sorunlar gösterme, ilgi ve isteklerinde kararsızlık ve değişkenlik, okul ya da meslek eğitimine ilişkin sorun ve bocalamalar yerini değiştirme gibi önemli kararlar söz konusu olabilir.
Çocuk ve gençlerde, madde bağımlılığının başlangıcını gösteren kesin bir işaret yoktur. Ergenliğin olağan duygusal sorunları ya da başka ruhsal bozuklukların da benzer belirtilere yol açabileceği akılda tutulmalı; ancak, ergende madde kullanımı kuşkusunu akla getirebilecek bazı ciddi davranış değişiklikleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu belirtilerin ciddiyetinin değerlendirilmesi, başka ruhsal sorunlarla ayırıcı tanının yapılması, çözüm önerileri ve tedavi yaklaşımı; madde kullanımı konusunda özelleşmiş çocuk/ergen psikiyatristleri ve erişkin psikiyatrislerinin görev ve sorumluluk alanı içindedir.

Madde bağımlısı olan kişilerde görülen davranış değişiklikleri şöyle özetlenebilir:
– Arkadaş çevresi değişir.
– Aile ilişkileri azalır, odasında yalnız kalmayı tercih eder.
– Okul başarısı ve okula devamı azalır.
– Daha fazla para harcamaya başlar
– Bazen neşeli, sakin, bazen öfkeli, saldırgan davranışlar gibi ruhsal değişimler gün içinde gözlenir.
Bunun yanı sıra aşağıda sayılan fiziksel belirtileri de görebiliriz ancak unutmamalıyız ki bu belirtilerin sürekliliği ve nedenlerinin iyi gözlenmesi gerekmektedir.

FİZİKSEL ETKİLER

– Bitkinlik
– Dalgınlık
– Uyuklama
– Uyku bozukluğu
– Konuşma güçlüğü
– Burun akıntısı
– Terleme
– Titreme
– Dengesizlik
– Gözde kanlanma
– Göz bebeğinde daralma
– Yüzde kızarma-soğukluk
– Kabızlık
– İshal
– Terleme ve Titreme
– Yürüme bozukluğu
– Solunum güçlüğü-ağrılar

TOPLUMSAL RUHSAL SEBEPLER

– Derslerdeki başarı oranı tamamen ve her derste birden düşmesi,
– Sık sık arkadaş değiştirme,
– Arkadaşlarına tamamen sırt çevirme,
– Çevreyle ilişkilerden kaçınma,
– Tamamen içine kapanma,
– Hiçbir şeye ilgi duymama ve her şeyden uzak kalma,
– Zaman zaman aşırı neşe ile öfke/saldırganlık arasında gidip dalgalanmalar,
– Evde odasına kapanma,
– Kendi bakım ve temizliğine dikkat etmez hale gelme,
– Fazla para harcama,
– Okulu ya da iş eğitimini tamamen bırakma,
– Kendi geleceği için hiçbir yol görmeme,
– Geleceğe dönük hiçbir adım atmak istememe,

Uyuşturucu madde kullanan kişilerin farkına varmak kolay değildir. Uzun yıllar kimse tarafından fark edilmeden yaşayan uyuşturucu madde bağımlıları vardır. Ayrıca madde kullanımını gösteren özgün belirtiler çok azdır.
Aşağıda sayılan belirtilerin büyük bir kısmı başka nedenlerle de görülebilmektedir.

Uyuşturucu madde satın alabilmek için gerekli parayı sağlamak için hırsızlık yapıp yakalanabilirler ve madde kullandıkları anlaşılabilir. Ya da yüksek doz madde aldıktan sonra komaya girer ve hastaneye kaldırıldıkları zaman çevreleri durumun farkına varır.
Uyuşturucu madde kullandıklarından kuşkulanılan kişilerde gözlenen davranışlar doğru yorumlanmalıdır. Gözlenen değişikliklerin başka nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Özellikle ergenlik dönemine özgü olabilen bir takım değişiklikler gözardı edilmemelidir.

Kişi kullanmadığı halde, sadece bazı belirtiler benziyor diye suçlanmamalıdır. Böyle bir suçlama baştan ilişkiyi koparır. Yargılamak ya da etiketlemek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Amacın kişiyi yakalamak değil, ona yardımcı olmak olduğu unutulmamalıdır.
Bu maddeleri kullanan kişileri anlamak için başvurulabilecek üç yöntem vardır.
a. Kan ve idrar tetkikleri
b. Davranış değişiklikleri
c. Madde etkisine bağlı değişiklikler
a.Kan ve idrar tetkikleri:
En nesnel yöntem kan ya da idrar tetkikleridir. . Bu yöntemler ile yapılan tetkikler doğru sonuç verir. Ancak madde kullandığından kuşku duyulan bir gençten idrar istemenin ne derece doğru olacağı tartışmalıdır.
b. Davranış değişiklikleri:
Uyuşturucu madde kullanan gençte gözlenen ilk değişiklik çevrelerinde yaptıkları değişikliktir. Yeni arkadaşlar edinirler. Eski arkadaşlıkları biter. Kişi iki nedenle çevresini değiştirmek zorundadır. Birincisi, yeni arkadaş çevresinde daha rahat madde bulabilecektir. İkincisi, bulabildiği maddeyi bu çevre içinde rahat kullanabilecektir. Genelde okul içinde bu tür maddeleri kullandığı düşünülen kişiler ile arkadaşlık etmeye başlamıştır. Kullandığı maddenin etkisine bağlı olarak ruhsal değişimler gösterir. Kimi zaman neşeli, sakin, kimi zaman öfkeli, saldırgan davranışlar gözlenebilir. Madde etkisi bitince davranışları farklılık gösterir.
Daha önce okul başarısı iyi olan öğrencinin giderek okul başarısı düşmeye başlar. Okul başarısı düşmesine rağmen, bu başarısızlık onun için ciddi
bir sorun olarak algılanmamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bu başarısızlığın altında yatabilecek diğer etkenlerin araştırılmasının gerekliliğidir. Aile içi sorunlar, ruhsal rahatsızlıklar, toplumsal sorunlar, olumsuz yaşam olayları da bu başarısızlıkta etken olabilir. Bu etkenler iyi ayırt edilmelidir.
Okula devam azalır. Okul devamsızlığından ailenin haberi yoktur. Genelde arkadaşları ile birlikte dışarıda, arkadaş çevresi tarafından bilinen ortamlarda zaman geçirmeye başlamıştır.
Ailesi ile görüşüldüğünde, evde bulunduğu zamanlarda odasında tek başına kalmayı tercih ettiği öğrenilir. Odasından dışarı çıkmaz.
Aile ilişkilerini azaltmaya ve evde az bulunmaya özen gösterir. Bu hem içinde bulunduğu durumun anlaşılmasını istemediği için, hem de ailesi ile bir takım çatışmaları olduğu içindir.
Her zamankinden daha fazla para harcamaya başlar. Kullandığı maddenin
dozunu artırdıkça, gereksinim duyduğu paranın miktarı da artar. Evden para çalmaya başlayabilir. Son dönemde hırsızlık olayları yaşanır.

Kendine olan bakımı azalmıştır. Üstüne başına, giyeceğine para harcamaz. Çünkü para, kullandığı madde için gereklidir. Çevresi ve arkadaşları eski önemini yitirmiştir. Yaşamında değer verdiği tek şey maddedir.

c. Madde etkisine bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler:

Sınıf içinde dalgınlık, dikkat eksikliği göze çarpar. Derse konsantre olamaz. Hafif uykulu bir hali vardır. Bu durumdan genelde rahatsızlık duymaz. Belirgin bir halsizlik, yorgunluk gözlenebilir. Solgun, bitkin bir hali vardır. Kısa süre sonra okulu terk edebilir. Genel bir isteksizlik olabilir.

Bedensel olarak dikkat edildiğinde ise gözlerde kanlama saptanabilir. Daralmış ya da büyümüş göz bebekleri dikkat çeker.

Konuşmasında güçlük fark edilebilir. Peltek ya da mırıltılı bir biçimde konuşmaktadır. Ağızda kuruluk saptanabilir.
Aşırı terleme, bulantı, kusma, yürümede güçlük ortaya çıkar.

Ailesi ile görüşüldüğünde evde bir uyku bozukluğundan söz edilebilir. Eroin ve benzeri maddeler almadığı zaman şiddetli uykusuzluk ortaya çıkar. Diğer bazı maddeler ile sürekli uyuma isteği belirgindir.

Beslenme alışkanlığı da bozulur. Bu nedenle kilo kaybeder.

Madde yoksunluğunda eklemlerde ağrılar, kramplar, esneme, kaşıntı, tüylerin ürpermesi gözlenir. Bu amaçla ağrı kesici ilaçların kullanımı artmıştır.  Vücudunda yara izleri, ciltte renk değişikliği, iltihaplı yara ya da enjektör  izleri bulunabilir.

İlerleyen günlerde bu konu ile ilgili araştırma ve bilgilendirmelerimiz devam edecek. Bu makalede maddebagimliligi16.com ‘dan da yararlanılmıştır.

Etiketler:

Yorum Yapmak İster Misiniz?

Facebook Sayfamız Twitter Youtube E-Posta RSS

Kategoriler

Marka Analiz Prosedürü

Sitemizde bir çok markanın yeni ürünleri her açıdan detaylarıyla incelenmekte olup , olumlu ve olumsuz yönleri objektif olarak yayınlanmaktadır. Sizlerde ister kendi markanızı , isterseniz ilginizi çeken ve merak ettiğiniz markaları sitemizin uzman ekibi tarafından inceletebilirsiniz. Analizler , fiyat , materyal incelemesi , rakiplerine karşı artıları veksileri şeklinde geniş bir perspektiften yapılmaktadır. Sitemiz içerisinde hiç bir markanın ürünü doğrudan satılmamaktadır. Bu sebeple yorumlar ve incelemeler bir çok siteye göre çok daha objektifdir. Ekibimiz günlük indirim araştırmalarını firmaların katalogları , online satış siteleri veya mağazaları içerisinde doğrudan yapmaktadır.

Daha detaylı bilgi edinebilmek için bize ulaşabilirsiniz.

Mail : info@bayanlaraozel.com

© BayanlaraOzel.Com

Türkiye'nin Güncel Kadın Sitesi


© 2012 - 2014 Bayanlaraozel.com. Tüm hakları saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Domain